primarii - REVISTA FERMIERULUI

Răspândirea tot mai agresivă a ambroziei pe teritoriul țării noastre determină companiile distribuitoare de soluții de protecția plantelor să se implice în eradicarea acestei buruieni cu impact nociv asupra sănătății populației. Compania ADAMA, lider mondial în producția și distribuția soluțiilor de protecție a culturilor, a demarat o campanie de informare a fermierilor și autorităților publice locale privind eradicarea ambroziei prin erbicidare.

Organizat pe 28 mai 2020, primul atelier de lucru pe tema ambroziei a beneficiat de participarea mai multor Grupuri de Acțiune Locală din județele Timiș și Dolj. „În ultimii șase ani am fost alături de fermierii români cu produse menite să îi ajute să își protejeze culturile și să transforme pământul în câmp roditor. Mă bucur să fim prima companie specializată în soluții de erbicidare care susține o inițiativă de a proteja sănătatea românilor. Am creat acest proiect din dorința de a avea o contribuție la efortul comun al fermierilor și autorităților de a combate ambrozia și sunt încrezător în șansele noastre de reușită”, a declarat Dimitrios Drisis, director general ADAMA România. Adrian Iovescu, președinte GAL Timișul de Centru, a adăugat: „Am răspuns prompt invitației ADAMA de a lua parte la această inițiativă, convins fiind de necesitatea unor acțiuni coordonate între autoritățile locale, fermieri și companiile specializate pentru a identifica cele mai viabile soluții de combatere a acestei buruieni. Luând în considerare faptul că județul Timiș este unul dintre cele mai afectate, ne alăturăm demersurilor ADAMA și vom acorda sprijinul nostru pentru realizarea următoarelor acțiuni la nivel local”.

Conform Ministerului Sănătății, un număr de 482.000 de români sunt alergici la polenul de ambrozie, majoritatea prezentând rinoconjunctivită, afecțiune care în timp poate evolua spre astm.

Publicat în Comunicate

Pentru administraţiile locale din Cavadineşti, Şendreni, Piscu, Fundeni şi Tudor Vladimirescu, localități în care au fost confirmate focare de pestă porcină africană (PPA), Consiliul Judeţean (CJ) Galați a alocat luni, 24 septembrie 2018, o sumă de 228.000 lei din rezerva bugetară, a anunțat preşedintele CJ, Costel Fotea.

„Banii sunt destinaţi administraţiilor locale care, după confirmarea focarelor de pestă porcină, au efectuat cheltuieli neprevăzute, pentru a pune în aplicare măsurile specifice stabilite de Direcţia Sanitară Veterinară Galaţi în privinţa combaterii efectelor pestei porcine africane. Astfel, primăriile au cheltuit fonduri pentru achiziţia de covoare dezinfectante, de dispozitive de pulverizare a substanţelor dezinfectante, dar şi pentru forţa de muncă şi închirierea de utilaje cu care s-au săpat gropile în care au fost depozitaţi, ulterior, toţi porcii din localitate, eutanasiaţi preventiv, măsură dispusă de Direcţia Sanitară Veterinară Galaţi”, a afirmat șeful Consiliului Județean Galați, citat de corespondenții presei centrale în teritoriu.

Fotea a adăugat că aceasta este cea de-a doua alocare bugetară de la CJ Galaţi către primării în legătură cu efectele PPA.

CJ Galaţi a alocat în luna august a acestui an suma de 1,2 milioane de lei pentru achiziţia, de către cele 64 de administraţii publice locale din judeţ, a substanţei dezinfectante utilizate pentru limitarea răspândirii efectelor pestei porcine africane. Cea mai mare sumă - 200.000 de lei - a fost alocată comunei Suceveni, prima localitate gălăţeană în care s-a confirmat, în această vară, un focar de pestă porcină africană.

În total, până în prezent, în judeţul Galaţi au fost confirmate 11 focare de pestă porcină identificate în gospodării şi un caz de mistreţ mort de pestă porcină africană pe fondul de vânătoare Zătun 42. În total, au fost eutanasiaţi preventiv peste 330 de porci.

Publicat în Știri

În contextul în care studiile de specialitate ale Oficiului Judeţean de Studii Pedologice şi Agrochimice (OJSPA) Tulcea au fost realizate anterior programului naţional prin care acestea se efectuează gratuit, primăriile din Baia, Dorobanţu, Niculiţel şi Topolog din judeţul Tulcea au datorii istorice totale de 100.000 de lei către instituția citată, a precizat directorul instituției, Florin Beidaut, luni, 24 septembrie 2018, în timpul Colegiului prefectural.

„În urma discuţiilor purtate cu ministerul (n.r. - Ministerul Agriculturii) s-a stabilit că aceste studii nu sunt plătite prin program, iar noi am constatat că primăriile nu şi-au prevăzut sume în bugetul local pentru plata acestor studii”, a precizat șeful OJSPA.

Acesta a mai adăugat că în cadrul programului guvernamental au fost realizate 36 de studii pedologice, iar în lucru sunt alte trei studii.

„Avem în lucru studii la Sulina, Cerna, Ciucurova şi Beştepe, pe o suprafaţă totală de 7.401 hectare. Acestea au fost efectuate în proporţie de 80%”, a declarat Beidaut.

Alte studii realizate de OJSPA au fost efectuate în baza fondurilor europene, instituţia încasând astfel 213.458 de lei.

„Deşi obligativitatea realizării studiilor există din anul 2013, şapte unităţi administrativ-teritoriale, Ciucurova, Dăeni, Nalbant, Valea Teilor, Sarichioi, Văcăreni şi municipiul Tulcea nu au prezentat nici până acum documentaţia necesară realizării studiilor”, a mai spus oficialul OJSPA Tulcea.

Instituţie subordonată Direcţiei Judeţene pentru Agricultură, OJSPA are drept obiect de activitate elaborarea de studii pedologice şi agrochimice. Printre acestea se află şi studii care stau la baza încadrării terenurilor agricole în clase de calitate în vederea stabilirii obligaţiilor fiscale ale contribuabililor pe teritorii administrative şi nivel de deţinător.

Ministerul Agriculturii decidea cu ceva timp în urmă ca primăriile să realizeze studiile pedologice
doar cu oficiile de specialitate din subordine. Astfel, subvenţiile plătite prin Agenţiile pentru Plăţi şi Intervenţii în Agricultură (APIA) ar trebui să se dea doar dacă există studii pedologice şi agrochimice actualizate o dată la patru ani.

Legislația care reglementează aceste activități cuprinde, printre altele, Ordinul nr. 278/2011 privind aprobarea Programului național privind realizarea Sistemului național de monitorizare sol-teren pentru agricultură, a Normelor de conținut pentru studiile pedologice și agrochimice elaborate în vederea realizării și reactualizării periodice a Sistemului județean de monitorizare sol-teren pentru agricultură și a realizării Sistemului național de monitoring al calității solului în rețeaua de profile 8x8 km și bazele de date aferente, a Metodologiei privind realizarea și reactualizarea Sistemului județean de monitorizare sol-teren pentru agricultură și a Sistemului național de monitoring al calității solului în rețeaua de profile 8x8 km și a bazelor de date aferente, a Normelor de conținut privind realizarea Sistemului național de monitoring al calității solului în rețeaua de profile 8x8 km și a Bazei de date aferente rețelei de profile 8x8 km, precum și realizarea bazei de date la nivel național aferente Sistemului județean de monitorizare sol-teren pentru agricultură și a Modului de finanțare a Sistemului județean de monitorizare sol-teren pentru agricultură, a Sistemului național de monitoring al calității solului în rețeaua de profile 8x8 km, precum și a bazelor de date aferente, Ordinul nr. 125/2017 pentru aprobarea Procedurii privind recepția studiilor pedologice și agrochimice care stau la baza întocmirii planului de fertilizare și a stabilirii măsurilor agropedoameliorative, necesare realizării amenajamentelor pastorale ale suprafețelor de pajiști permanente, Ordinul nr. 234/2017 pentru modificarea și completarea Procedurii privind recepția studiilor pedologice și agrochimice care stau la baza întocmirii planului de fertilizare și a stabilirii măsurilor agropedoameliorative, necesare realizării amenajamentelor pastorale ale suprafețelor de pajiști permanente, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 125/2017, Legea nr. 444/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2002 privind întocmirea și finanțarea studiilor pedologice și agrochimice și finanțarea Sistemului național de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum și sol-vegetație forestieră pentru silvicultură, respectiv Ordonanța de urgență nr. 38/2002 privind întocmirea și finanțarea studiilor pedologice și agrochimice și finanțarea Sistemului național de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum și sol-vegetație forestieră pentru silvicultură.

Potrivit Art. 1 al Ordinului nr. 278/2011, se aprobă Programul național privind realizarea Sistemului național de monitorizare sol-teren pentru agricultură, care cuprinde Programul privind elaborarea de studii pedologice și agrochimice pentru perioada 2012-2021 și Programul de repartiție a fondurilor pentru realizarea/reactualizarea Sistemului județean de monitorizare sol-teren pentru agricultură, a Sistemului național de monitoring al calității solului în rețeaua de profile 8x8 km, precum și a bazelor de date aferente, în perioada 2012-2021, prevăzute în anexele nr. 1 și 2. La punctul 2 al aceluiași articol se precizează că, anual, odată cu adoptarea legii bugetului de stat, se aprobă suprafețele și sumele aferente execuției programului stabilit în anexele nr. 1 și 2 ale actului normativ citat.

Publicat în România Agricolă

Publicitate

Adama iulie 2020 300x250

produsenaturalfermieri

Banner Corteva 2020

Revista