Marți, 16 Ianuarie 2018 17:56

Publicarea HG 7/2018 în M.Of. consfințește: ANT 1 în cuantum de 16,0078 euro, iar ANT 7 – 22,1885 euro. Prin Campania 2017 se vor plăti 1,529 miliarde de euro

Scris de
Evaluaţi acest articol
(2 voturi)

Ca urmare a publicării în Monitorul Oficial (M.Of.) a Hotărârii de Guvern (HG) nr. 7/2018 pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul vegetal pentru anul de cerere 2017, în mod oficial, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) anunță că ANT 1 - Ajutor Naţional Tranzitoriu pentru culturi amplasate pe teren arabil va fi de 16,0078 euro, iar ANT 7 - Ajutor Naţional Tranzitoriu - Schema decuplată de producţie, specia bovine - sector lapte în valoare de 22,1885 euro, conform HG 701/2017.

Plăţile pentru ajutoarele naţionale tranzitorii în sectorul vegetal şi zootehnic se fac în lei, la cursul de schimb de 4,5993 lei pentru un euro, stabilit de Banca Centrală Europeană la data de 29 septembrie 2017.

În tabelul de mai jos pot fi regăsite, integral, cuantumurile pentru ajutoarele naţionale tranzitorii în sectorul vegetal (ANT), dar şi cele aferente ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic (ANTZ) stabilite în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr.701/2017:

ANT vegetal si zootehnic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aproape 1,53 miliarde de euro, suma autorizată la plată pentru Campania 2017

Tot marți, 16 ianuarie 2018, APIA a transmis că suma totală autorizată la plată (pe județe) reprezentând avans și plata regulară aferentă Campaniei 2017 este de 1,529 miliarde de euro, conform tabelului de mai jos:

plati pe judete

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru Campania 2017, APIA a autorizat la plată din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) și din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) Schema de Plată Unică pe Suprafață (SAPS), Schema de Plată redistributivă, Schema de plată pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu, Schema simplificată pentru tinerii fermieri, Sprijinul cuplat în sectorul zootehnic, Măsura 10 - Agromediu și climă, Măsura 11 - Agricultură ecologică, Măsura 13 - Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice și
Măsura 214 - Plăți de agromediu.

Plăţile finanțate din FEGA se efectuează la cursul de schimb valutar stabilit de către Banca Centrală Europeană de 4,5993 lei pentru un euro, iar plăţile finanțate din FEADR, la cursul de schimb valutar de 4,5390 lei pentru un euro.

„În conformitate cu art.75, alin.1 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, plățile din cadrul schemelor de sprijin se fac în perioada 1 decembrie – 30 iunie a anului calendaristic următor”, precizează agenția de plăți.

Viitoare modificări ale Regulamentelor 1306 și 1307 prin Omnibus

Regulamentul Omnibus, mai exact Regulamentul (UE) 2017/2393 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 decembrie 2017 de modificare (printre altele și) a Regulamentului nr. 1306/2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și a Regulamentului nr. 1307/2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune prevede mai multe schimbări importante ale PAC 2014-2020, inclusiv creșterea plafonului alocat SAPS cu trei la sută.

Potrivit unui document intern al MADR, motivația din spatele acestei modificări rezidă în faptul că anumite state membre care aplică schema de plată unică pe suprafață nu au utilizat întregul cuantum al fondurilor disponibile în cadrul plafoanelor bugetare și nu au avut posibilitatea de a distribui cuantumul disponibil pentru o valoare mai mare a plăților SAPS.

Ca impact legislativ al Reg. 2393/2017 (Omnibus) la nivelul actelor normative naționale în vigoare, România ar trebui să notifice până la 31 ianuarie 2018 creșterea plafonului anual pentru SAPS cu trei la sută din plafonul alocat pentru plățile directe după scăderea cuantumului rezultat din aplicarea articolului 47 pentru plata de ecologizare care reprezintă 30 la sută din întreg cuantumul plăților directe în baza datelor disponibile (Anexa II din Reg. 1307/2013 și date APIA).

În cazul depășirii plafonului din Anexa II – plăți directe acordate României, se poate aplica reducerea lineară a tuturor plăților directe, opțiune implementată deja în sistemul informatic.

În total, sunt opt modificări pe care Omnibus le aplică Reg. 1307/2013, respectiv șase în cazul Reg. 1306/2013.

Majoritatea dintre ele vor surveni prin modificarea Ordonanței 3/2015 și Ordinului 619.

Citit 729 ori