Două din modificările importante ale Regulamentului nr. 1307/2013 prin Omnibus (Reg. UE nr. 2393/2017) – fermier activ și creșterea plafonului alocat SAPS cu 3% - REVISTA FERMIERULUI
Luni, 22 Ianuarie 2018 18:56

Două din modificările importante ale Regulamentului nr. 1307/2013 prin Omnibus (Reg. UE nr. 2393/2017) – fermier activ și creșterea plafonului alocat SAPS cu 3%

Scris de

Una dintre modificările aduse Regulamentului nr. 1307/2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul Politicii Agricole Comune (PAC) de Regulamentul (UE) 2017/2393 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 decembrie 2017 este și cea a conceptului de fermier activ prin intermediul a trei opțiuni pe care Statele Membre (SM) ale blocului comunitar le pot implementa în propriile legislații naționale.

Concret, potrivit unui document de poziție intrat în posesia noastră, SM li se oferă posibilitatea de a aplica pe baze voluntare un alt criteriu, iar dacă s-au confruntat cu dificultăți și costuri administrative generate de punerea în aplicare a elementelor referitoare la lista activităților sau întreprinderilor, așa cum figurează la Articolul 9, alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, depășind astfel avantajul reprezentat de excluderea unui număr foarte limitat de beneficiari inactivi din schemele de sprijin direct, să înceteze aplicarea Articolului 9 din regulamentul menționat în ceea ce privește lista activităților sau întreprinderilor.

Prima dintre opțiunile pe care țara noastră le are este și aceea de a utiliza registre naționale fiscale sau de securitate socială în care sunt înregistrați fermierii pentru activitățile lor agricole, astfel încât un fermier să fie considerat fermier activ.

O a doua opțiune este aceea de folosire a numai unuia sau două dintre cele trei criterii enumerate la alineatul (2), pentru ca ultima să fie renunțarea la aplicarea alineatului (2).

La capitolul „Impact legislativ, administrativ sau de altă natură al modificării”, în cazul primei opțiuni, specialiștii Ministerului Agriculturii precizează că aceasta a fost introdusă ca o altă soluție în vederea stabilirii calității de fermier activ, față de cele trei opțiuni deja existente în Reg. 1307/2017.

„România ar putea introduce această opțiune numai dacă în Registrul Fiscal al Ministerului Finanțelor Publice se poate face o distincție clară a activităților agricole. Conform estimărilor APIA, numărul fermierilor pentru care ar trebui solicitate date la Registrul Fiscal se ridică la circa 700 persoane fizice. Pe lângă disponibilitatea MFP ar trebui făcute modificări asupra sistemului informatic APIA și ar trebui notificată Comisia Europeană până la 31 martie 2018”, menționează consilierii ministerului.

În cazul celei de-a doua opțiuni, din discuțiile avute de șefia MADR cu cea a APIA, având în vedere situația achiziției serviciilor de actualizare a sistemului IT, se consideră că pentru anul 2018 ar trebui să rămână același algoritm de stabilire a calității de fermier activ.

Nu în ultimul rând, în ceea ce privește cea de-a treia opțiune, din discuțiile conducerii MADR și cu a APIA, având în vedere experiența și recomandările ECA, există temere în a accepta la plată și societăți care desfășoară activitate agricolă doar marginal.

31 ianuarie 2018, data-limită până la care se poate notifica creșterea plafonului anual pentru SAPS

Potrivit celei de-a cincea modificări a Reg. (UE) 1307/2013 prin Omnibus, anumite SM care aplică schema de plată unică pe suprafață nu au utilizat întreg cuantumul fondurilor disponibile în cadrul plafoanelor bugetare și nu au avut posibilitatea de a distribui cuantumul disponibil pentru o valoare mai mare a plății SAPS.

În acest caz, conform consilierilor pe probleme UE ai MADR, țara noastră trebuie să notifice până la data de 31 ianuarie 2018 creșterea plafonului anual pentru SAPS cu trei puncte procentuale din plafonul alocat pentru plățile directe, după scăderea cuantumului rezultat din aplicarea Articolului 47 pentru plata de ecologizare care reprezintă 30 la sută din întreg cuantumul plăților directe.

„În concluzie, la nivelul penalităților și al sumelor neabsorbite, România ar putea mări plafonul SAPS cu 3%. În cazul depășirii totuși a plafonului din Anexa II – plăți directe acordate României – se poate aplica reducerea lineară a tuturor plăților directe, opțiune implementată deja în sistemul informatic”, explică cei de la Ministerul Agriculturii.

În cazul Reg. 1307/2013, vorbim de opt modificări principale generate de Omnibus. Primele două – pășuni permanente, respectiv trecerea în categoria pășunilor permanente a terenurilor lăsate pârloagă în 2023 – par să nu fi generat decizii importante în vederea modificării definiției pășunilor permanente în OUG 3. Cu toate acestea, spun specialiștii MADR, „trebuie reflectat că, începând cu data de 1 ianuarie 2018, parcelele de teren lăsate pârloagă care au fost acceptate ca terenuri arabile în 2018 devin pășuni permamante dacă respectă definiția pășunilor permanente”.

Un alt aspect asupra căruia nu vom insista este și cel al reducerii plăților. Acordul confirmă posibilitatea prevăzută la Articolul 11 din Reg. (UE) 1307/2013 care permite Statelor Membre (SM) revizuirea anuală a deciziilor lor privivind reducerea plăților directe cu cel puțin cinci procente, pentru sumele care depășesc 150.000 euro/beneficiar. Conform specialiștilor MADR însă, țara noastră nu aplică Art. 11 al actului normativ amintit anterior.

Despre ecologizare și tineri fermieri (care generează modificarea Ordonanței 3/2015), respectiv sprijinul cuplat facultativ (implică modificarea Ordinului 619), dar și despre modificările generate de Omnibus la Regulamentele 1306/2013 (pragul de recuperare pentru încălcări minore, plăți necuvenite și sancțiuni administrative, declararea parcelelor agricole cu o suprafață de până la 0,1 ha), precum și 1305/2013 (tineri fermieri, sM 4.2, sM 6.1, instrumente de gestionare a riscurilor – modificare rată de sprijin și condiții de eligibilitate, instrumente financiare, cât și verificarea și controlul măsurilor), într-o serie de materiale care vor fi publicate în perioada următoare.

Partea agricolă a Omnibus modifică cele patru regulamente ale PAC: plăți directe, dezvoltare rurală, organizarea comună a pieței și reglementarea orizontală

Omnibus, mai exact Regulamentul (UE) 2017/2393 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 decembrie 2017, vine cu un pachet de reformă a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), (UE) nr. 1306/2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune, (UE) nr. 1307/2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune, (UE) nr. 1308/2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și (UE) nr. 652/2014 de stabilire a unor dispoziții pentru gestionarea cheltuielilor privind lanțul alimentar, sănătatea și bunăstarea animalelor, precum și sănătatea plantelor și materialul de reproducere a plantelor.

În data de 11 decembrie 2017, partea agricolă a Regulamentului Omnibus a fost adoptată de Consiliul pentru agricultură și pescuit, ca urmare a acordului informal încheiat cu Parlamentul European la 12 octombrie.

La 1 ianuarie 2018, aceste îmbunătățiri tehnice ale Politicii Agricole Comune (PAC) au intrat în vigoare.

Regulamentul privind normele financiare aplicabile bugetului general al UE, așa-numitul Omnibus, a fost publicat în septembrie 2016, ca parte a pachetului de revizuire a cadrului financiar multianual (CFM). Acesta a inclus modificări aplicabile tuturor celor patru regulamente PAC de bază, în scopul simplificării în continuare a PAC, în beneficiul fermierilor și al autorităților naționale.

Propunerea Omnibus a reprezentat o a doua fază a exercițiului de simplificare a PAC și a urmat o serie de măsuri de simplificare adoptate prin modificarea actelor delegate, a actelor de punere în aplicare și a orientărilor CE.

În conformitate cu procedura legislativă ordinară, propunerea Omnibus trebuia să fie aprobată atât de Parlamentul European, cât și de Consiliu.

În cadrul Consiliului, partea agricolă a propunerii Omnibus a fost discutată în mai multe rânduri de Comitetul Special pentru Agricultură (CSA) și de Consiliul pentru Agricultură și Pescuit (CAP).

La 10 aprilie 2017, CSA a fost de acord cu poziția sa, care a fost apoi trimisă ambasadorilor UE din Coreper.

La 28 iunie 2017, Coreper a convenit asupra mandatului de negociere a Consiliului privind întreaga propunere a Omnibus și a dat prelungiri Președinției pentru a începe discuțiile cu Parlamentul European.

Discuțiile trilaterale dintre președinția Consiliului și reprezentanții Parlamentului și ai Comisiei au avut loc în a doua jumătate a anului 2017, ducând la un acord preliminar la 12 octombrie.

La 16 octombrie 2017, statele membre reprezentate în cadrul Comitetului Special pentru Agricultură au aprobat acordul privind partea agricolă a Regulamentului Omnibus.

Link-ul către Reg. (UE) 2393/2017 - http://www.apia.org.ro/files/pages_files/32017R2393.pdf

Citit 1142 ori

newsletter rf

Revista