Vineri, 30 Iunie 2017 14:44

În ultimii 10 ani, numărul tinerilor fermieri europeni a scăzut cu un milion. Curtea de Conturi Europeană propune o stimulare mai eficientă a reînnoirii generațiilor

Scris de
Evaluaţi acest articol
(1 Vot)

Sprijinul pentru tinerii fermieri este adesea definit în mod necorespunzător, impactul și rezultatele scontate nefiind specificate, se arată într-un nou raport publicat de Curtea de Conturi Europeană (ECA), instituție care recomandă o mai bună direcționare a sprijinului, astfel încât acesta să stimuleze o reînnoire eficace a generațiilor.

Potrivit documentului, numărul total al fermierilor din UE (fără Croația) a scăzut rapid în ultimul deceniu, de la 14,5 milioane în 2005 la 10,7 milioane în 2013. În aceeași perioadă, numărul tinerilor fermieri s-a redus de la 3,3 milioane la 2,3 milioane. Numărul fermierilor a scăzut în toate grupele de vârstă, dar procentul tinerilor fermieri a rămas relativ stabil, la puțin peste 20%. Există însă diferențe semnificative între statele membre. Potrivit tabelului de mai jos, din păcate, în cazul României, majoritatea producătorilor agricoli este reprezentată de cei cu vârste de peste 65 de ani.

Distributie1

Distributie2

Auditul s-a concentrat pe cele patru state membre cu cele mai importante cheltuieli pentru tinerii fermieri (și anume cei cu vârsta sub 40 de ani): Franța, Spania, Polonia și Italia. S-a constatat cu această ocazie că există diferențe importante între modul în care sunt gestionate plățile din Pilonul I, acordate sub forma unei plăți suplimentare de 25% pentru tinerii fermieri, în plus față de plățile directe, și plățile din Pilonul II , destinate tinerilor fermieri care se instalează pentru prima dată într-o exploatație agricolă.

În cazul Pilonului I, ajutorul nu se bazează pe o evaluare riguroasă a nevoilor, nu reflectă obiectivul general de a încuraja reînnoirea generațiilor, nu este întotdeauna acordat tinerilor fermieri care au nevoie de acest sprijin și ajunge uneori la exploatații în care tinerii fermieri au doar un rol minor.

De asemenea, s-a constatat că statele membre nu coordonează plățile din Pilonul I cu sprijinul acordat tinerilor fermieri prin Pilonul II. Ajutorul este furnizat sub o formă standardizată, care nu vine în întâmpinarea unor nevoi specifice, altele decât nevoia de suplimentare a veniturilor. Cadrul comun de monitorizare și evaluare nu conține indicatori de rezultat.

Cu toate că sprijinul prevăzut în Pilonul II se bazează în general pe o vagă evaluare a nevoilor, obiectivele sale reflectă totuși parțial obiectivul general de a încuraja reînnoirea generațiilor. Acest ajutor răspunde în mod mai direct nevoilor tinerilor fermieri legate de accesul la terenuri, la capital și la cunoștințe. Cuantumul ajutorului este în general corelat cu nevoile și este ajustat pentru a încuraja acțiuni specifice (cum ar fi introducerea unor practici agricole ecologice sau inițiative privind economisirea apei ori a energiei). Planurile de afaceri sunt instrumente utile, însă prezentau o calitate variabilă între statele membre auditate. Autoritățile de management nu au aplicat întotdeauna proceduri de selecție care să le permită stabilirea de priorități pentru cele mai bune proiecte.

Buget1

Buget2

„Dacă ne dorim ca agricultura să fie sustenabilă de-a lungul generațiilor, este vital ca tinerii fermieri să beneficieze de un sprijin eficace”, a declarat Janusz Wojciechowski, membru al Curții de Conturi Europene responsabil de raport. „Curtea nu a identificat însă decât puține dovezi care să arate rezultatul acestor măsuri și să demonstreze dacă ele îi ajută într-adevăr pe tinerii fermieri, aceasta în principal din cauza direcționării insuficiente a sprijinului și a calității slabe a indicatorilor”.

Criteriile de selecție pentru proiecte au fost introduse târziu în perioada 2007-2013 și nu au permis stabilirea de priorități pentru cele mai bune proiecte deoarece pragurile minime erau fie prea reduse, fie inexistente. În unele state membre, bugetul a fost epuizat încă la începutul perioadei de programare, ceea ce a însemnat că tinerii fermieri care s-au instalat mai târziu în cursul perioadei nu au putut primi finanțare.

„Pentru ca ajutorul să fie eficace, UE și statele membre trebuie să definească mai întâi cu exactitate pe cine doresc să sprijine și care ar trebui să fie rezultatele scontate ale ajutorului din partea UE. Ele se pot concentra apoi pe măsurarea progreselor realizate”, a adăugat domnul Wojciechowski.

Curtea recomandă Comisiei Europene și statelor membre să își îmbunătățească logica de intervenție, prin consolidarea evaluării nevoilor și prin definirea unor obiective care să reflecte obiectivul de a încuraja reînnoirea generațiilor. De asemenea, trebuie avute în vedere îmbunătățirea direcționării măsurilor prin recurgerea la sisteme mai bune de selecție a proiectelor și prin utilizarea planurilor de afaceri, precum și a monitorizării și evaluării, bazându-se pe bunele practici dezvoltate de statele membre.

În perioada 2007-2020, UE a alocat 9,6 miliarde de euro sub formă de sprijin pentru tinerii fermieri, cu scopul de a îmbunătăți competitivitatea exploatațiilor agricole și de a stimula reînnoirea generațiilor în agricultură. Dacă este luată în calcul și cofinanțarea pusă la dispoziție de statele membre pentru măsura privind instalarea tinerilor fermieri prevăzută în cadrul pilonului 2, sprijinul public total se ridică la 18,3 miliarde de euro. În perioada 2007-2013, aproape 200 000 de tineri fermieri au beneficiat de sprijinul acordat de UE pentru instalare.

Raportul special nr.10/2017, intitulat „Sprijinul acordat de UE pentru tinerii fermieri ar trebui să fie mai bine direcționat, astfel încât să stimuleze o reînnoire eficace a generațiilor”, este disponibil în 23 de limbi ale UE pe site-ul Curții.

Citit 551 ori