Curtea de Conturi a dat verdictul: În 2015, la APIA s-au efectuat plăți nejustificate în valoare de 604.000 lei! „Au fost declarate cantități de lapte mai mari decât cele reale” - REVISTA FERMIERULUI
Duminică, 12 Februarie 2017 16:01

Curtea de Conturi a dat verdictul: În 2015, la APIA s-au efectuat plăți nejustificate în valoare de 604.000 lei! „Au fost declarate cantități de lapte mai mari decât cele reale”

Scris de

Potrivit ultimului raport public al Curții de Conturi pe anul 2015, la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) s-au efectuat plăți nejustificate, în valoare totală de 604.000 lei, din fondurile alocate de la bugetul de stat pentru plata primei de stat, acordate producătorilor agricoli în cadrul ajutoarelor naționale tranzitorii în sectorul zootehnic, specia bovine.

Același document relevă că prin nesesizarea și necorectarea unor erori de înregistrare, în cererile unice de plată, „au fost declarate cantități de lapte mai mari decât cele reale, care au generat plata, de la bugetul de stat, a unor sume mai mari decât cele real datorate”.

Raportul relevă totodată că au fost acordate salarii, în mod „nelegal”, în sumă de 874.000 lei, la care s-au adăugat foloase nerealizate.

Numărul posturilor din APIA a reprezentat și el o problemă în viziunea Curții de Conturi, acesta fiind supradimensionat prin ordin de ministru.

„În privința cheltuielilor de personal s-au constatat următoarele: salarii acordate nelegal, în sumă de 874 mii lei, pentru care au fost calculate foloase nerealizate în sumă de 32 mii lei. Au fost majorate nelegal cheltuielile de personal prin ocuparea unor posturi peste numărul de posturi aprobat prin OMADR și plata nelegală a cheltuielilor de personal aferente; acordarea unor sporuri: spor de conducere; tichete de masă; spor pentru condiții vătămătoare (10%) și de consemn la domiciliu (15%); menținerea în plată a două indemnizații de conducere, pentru doi angajați, deși posturile de conducere au fost desființate în luna februarie a anului 2014; stabilirea drepturilor salariale peste clasele de salarizare prevăzute în lege; plata unor indemnizații aferente concediului de odihnă, peste cuantumul legal”, se mai precizează în document.

Nu în ultimul rând, La APIA, atât la nivelul aparatului central, cât și la nivelul centrelor județene din subordine, Curtea de Conturi a constatat efectuarea unor achiziții publice de tehnică de calcul (calculatoare și laptopuri) în regim fracționat.

Nu s-a dorit recuperarea a 211.000 lei, sume de natură salarială

O altă constatare semnalată de angajații Curții de Conturi a fost aceea „nu s-au întreprins acțiuni legitime necesare recuperării unor sume de natură salarială, ca urmare a unor fapte de natură a atrage răspunderea civilă a funcționarilor publici, estimate la suma de 211.000 lei, la care se adaugă dobânzi și penalități.

Practic, spun specialiștii Curții, nu au fost executate, „cu celeritate”, acte administrative nesuspendate și/sau neanulate de instanțele de judecată competente, acțiunile formulate de Agenție fiind declarate de instanțele de judecată competente ca inadmisibile, anterior și ulterior intrării în vigoare a Legii nr. 124/2014 privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice.

Și la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) au fost descoperite nereguli. La AFIR București au fost constatate plăți nelegale în cuantum de nu mai puțin de 106.000 lei.

„Referitor la cheltuielile cu bunuri și servicii, s-au constatat plăți nelegale în sumă de 106 mii lei, după cum urmează: cheltuieli nejustificate, reprezentând consumul de carburant al mijloacelor de transport din parcul auto, utilizate pentru realizarea de deplasări care nu justifică necesitatea și scopul deplasării (AFIR București)”.

Ca recomandări, în urma finalizării controlului, cei de la Curtea de Conturi au ajuns la concluzia că șefia Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) trebuie „să stabilească, să calculeze, să dispună măsuri de recuperare și să monitorizeze virarea sumelor la bugetul de stat, inclusiv a accesoriilor aferente (dobânzi și penalități de întârziere), pentru drepturile salariale plătite necuvenit, astfel: stabilirea întinderii prejudiciului la personalul din cadrul structurilor care gestionează fonduri comunitare și care a beneficiat de drepturile salariale calculate și plătite nelegal, la nivelul funcțiilor din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, începând cu data de 1.01.2015”.

În ceea ce privește activitatea de follow-up, verificările specifice privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse de Curtea de Conturi au evidențiat faptul că, la nivelul conducerii ministerului, „nu a existat o preocupare permanentă de eliminare/diminuare a efectului abaterilor constatate de Curtea de Conturi, gradul de implementare a măsurilor dispuse fiind foarte mic, iar prejudiciile fiind recuperate în proporții nesemnificative (sub 2%).

Mai mult, au adugat experții Curții, „au existat situații în care reprezentanții ministerului, în mod nejustificat, nu au dispus efectuarea unor acțiuni legitime necesare îndeplinirii obligației de a realiza o bună gestiune financiară prin asigurarea legalității, regularității, economicității, eficacității și eficienţei în utilizarea fondurilor publice și în administrarea patrimoniului public”.

Practic, au conchis specialiștii Curții de Conturi în raport, au fost identificate situații în care conducerea MADR „nu și-a executat obligația «de a acționa corectiv, prompt și responsabil ori de câte ori se constată încălcări ale legalității și regularității în efectuarea unor operațiuni sau în realizarea unor activități în mod neeconomic, ineficace sau ineficient», contrar prevederilor alin. 5 al art. 4 alin. (2) din OG nr. 119/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Raportul public pe anul 2015 a fost analizat și aprobat de Plenul Curții de Conturi și a fost definitivat și publicat în luna decembrie 2016.

Citit 2015 ori

newsletter rf

Revista