boli - REVISTA FERMIERULUI

„Inundaţiile din ultima perioadă ne determină să atragem atenţia deţinătorilor de animale din zonele calamitate, dar şi din întreaga ţară, asupra pericolului de apariţie şi evoluţie ale unor boli grave, care se pot transmite de la animale la om”, precizează reprezentanții ANSVSA prin intermediul unui comunicat remis presei joi, 15 martie 2018.

Concret, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) a transmis instrucţiuni către Direcţiile Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Judeţene (DSVSA) pentru adoptarea măsurilor de profilaxie generală, profilaxie specifică, de ecarisare şi de sănătate publică, pentru prevenirea şi limitarea efectelor inundaţiilor asupra stării de sănătate a animalelor.

„ANSVSA recomandă tuturor proprietarilor de animale să coopereze cu medicii veterinari pentru efectuarea acţiunilor sanitare veterinare de necesitate”, informează agenția. „Importanţa acţiunilor sanitare veterinare (în special a vaccinărilor, în acest context) rezidă în faptul că incidenţa unor boli, care în mod normal sunt ţinute sub control, ar putea să crească (un pericol real îl constituie antraxul)”.

Astfel, au menționat reprezentanții ANSVSA, au fost transmise către DSVSA judeţene avertizări pentru toate obiectivele cu profil zootehnic şi medicilor veterinari concesionari din localităţile situate în zonele inundabile asupra pericolului reprezentat de apariţia de viituri.

Medicii veterinari din judeţe vor intensifica supravegherea sanitar-veterinară şi de profilaxie specifică, prin vaccinarea animalelor, anunță totodată agenția de profil.

Activitatea desfăşurată de serviciile sanitar-veterinare are un dublu scop, și anume de a menţine starea de sănătate a efectivelor de animale, respectiv de a proteja cetăţenii de pericolul bolilor transmisibile de la animale la om.

DSVSA din judeţele afectate acţionează prin aplicarea de măsuri pentru prevenirea şi combaterea bolilor la animale, a celor transmisibile la om şi controlul sanitar-veterinar al produselor alimentare, măsuri care se referă la: mutarea animalelor din gospodăriile afectate in zone sigure; acţiuni imunoprofilactice (ex., vaccinarea împotriva antraxului); coordonarea activităţii de strângere a cadavrelor şi dirijarea lor la puţul sec sau la incinerare; dezinfecţia zonelor de unde s-a retras apa şi au fost colectate cadavre de animale, respectiv controlul potabilităţii surselor de apă pentru adăparea animalelor.

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor a transmis notificări către toate prefecturile din zonele calamitate, iar prin intermediul Direcţiilor Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Judeţene, către primăriile şi consiliile locale, solicitând respectarea legislaţiei în vigoare privind colectarea şi neutralizarea cadavrelor de animale din zonele inundate.

În ultima perioadă, conform avertizărilor hidrologice, la staţiile hidrometrice Podu Olt, Feldioara şi Hoghiz, amplasate pe râul Olt, s-au depăşit cotele de pericol, fapt ce a condus la fenomenul de remuu pe pârâul Căpeni, afluent cadastrat de stânga al Oltului. Digurile de remuu, de pe pârâul Căpeni, au fost deversate cu o lamă de circa 3-4 cm în mai multe puncte, pe un sector de aproximativ 100 m amonte de confluenţa cu râul Olt.

„Unităţile teritoriale ale AN Apele Române acţionează prin formaţiile de intervenţie cu utilaje şi materiale din stocul de apărare. Se monitorizează permanent cursurile de apă, se intervine pentru asigurarea secţiunilor de scurgere a râurilor, dar şi pentru punerea în siguranţă a punctelor critice înregistrate pe sectoarele vizate de avertizările hidrologice. Se acordă în continuare o atenţie deosebită respectării prevederilor Regulamentelor de exploatare în condiţii de ape mari, asigurării tranşelor de atenuare în acumulări, acolo unde evoluţia fenomenelor hidrologice o impune”, precizează ANAR.
Joi la ora 13:00, cotele râului Olt erau în scădere, iar la staţia hidrometrică Podu Olt se înregistra o cotă de 477 cm (CI+27cm), la staţia hidrometrică Feldioara 418 cm (cu 2 cm sub cota de inundaţie) şi la staţia hidrometrică Hoghiz 466 cm (CI+16 cm).

Publicat în Știri interne

newsletter rf

Revista